logo
header

 

Geachte heer, mevrouw,

Deze nieuwsbrief gaat volledig over de nieuwe privacywet (AVG) en wat die wet betekent voor uw website en de hosting ervan.

De AVG gaat 25 mei 2018 in en de verscherping van de privacyregels en de hoge boetes maakt iedereen onrustig. Wij ontvangen als uw partner van de website veel vragen over de gevolgen van de AVG voor uw website en onze samenwerking.

In deze nieuwsbrief gaan wij hierop in. Uiteraard gaat de AVG veel verder dan uitsluitend uw website. De AVG heeft betrekking op alle processen en afdelingen die persoonsgegevens verwerken. Meer hierover kunt u lezen op de website van Autoriteit persoonsgegevens.

Deze nieuwsbrief gaat uitsluitend in op de consequenties van de AVG voor uw website. We gaan in op de volgende onderwerpen: 

- De verwerkingsovereenkomst
- Privacystatement
- Gebruik van Cookies
- Gebruik van Google Analytics
- Formulieren en rekentools in uw website
- Maak uw website veilig met HTTPS

Heeft u vragen of opmerkingen, suggesties of tips, laat het ons weten. Bel: 0344 - 626 817.


Met vriendelijke groet

Team van DenK Internet Solutions

 

 

UW verwerkingsovereenkomst met DENK

UW verwerkingsovereenkomst met DENK

De nieuwe privacywet (AVG) die op 25 mei aanstaande ingaat schrijft voor dat u met alle partijen die bij persoonsgegevens kunnen een verwerkingsovereenkomst dient af te sluiten. Ook met ons, DenK Internet Solutions, als partij die onder andere uw website beheert en host. U ontvangt op korte termijn van ons zo’n verwerkingsovereenkomst.

Lees meer... transparant gedeelte

UW Privacystatement wordt AANGEPAST aan de AVG

Het is verplicht om in uw website een privacystatement op te nemen. In alle sites in ons beheer is een dergelijk privacystatement aanwezig. Wij hebben destijds in de websites een algemeen privacystatement opgenomen dat voor financiële dienstverleners passend is.

Lees meer... transparant gedeelte
UW Privacystatement wordt AANGEPAST aan de AVG
Rekentools EN formulieren AVG-proof

Rekentools EN formulieren AVG-proof

In uw website zijn verschillende standaard formulieren en rekentools van DenK Internet Solutions actief waarin persoonsgegevens worden gevraagd. De nieuwe privacywet ( AVG) schrijft voor dat alleen die gegevens mogen worden gevraagd die voor het betreffende doel van belang zijn.

Lees meer... transparant gedeelte

Maak Google Analytics PRIVACYvriendelijk

Maakt u gebruik van Google Analytics in uw website dan verzamelt u hiermee ook persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld IP-adressen. U kunt Google Analytics zodanig instellen zodat deze privacyvriendelijk is en u blijft voldoen aan de AVG.

Lees meer... transparant gedeelte
Maak Google Analytics PRIVACYvriendelijk
COOKIES en uw website

COOKIES en uw website

Naast de AVG verandert per 25 mei 2018 ook de cookiewetgeving, vastgelegd in de zogenaamde ePrivacy-verordening. Dit is een aanvulling op de AVG en behandelt onder andere het plaatsen van cookies. Wat is de belangrijkste wijziging?

Lees meer... transparant gedeelte

Maak uw website VEILIG met HTTPS

Maak uw website veilig en toekomstbestendig met HTTPS door deze te voorzien van een SSL-certificaat. Met een SSL-certificaat wordt het dataverkeer tussen website en browser versleuteld. Op deze wijze zijn gevoelige gegevens niet leesbaar voor kwaadwillenden en dat maakt de website veiliger.

Lees meer... transparant gedeelte
Maak uw website VEILIG met HTTPS